Proč jsme vůbec tady? Workshop On-line

By 21.4.20133 listopadu, 2020Vše

Potřebujete si ujasnit nebo obnovit odpověď na otázku “Proč jsem vůbec tady?” Pokud ano pak Vás zveme na On-line Workshop, který je tady právě pro ty, kdo si potřebují ujasnit směr a konkrétní kroky pro další měsíce a roky života. Workshop se bude skládat z osobního studia a tří společných On-line setkání, které budou mít charakter “learning community” (učíme se a inspirujeme jeden druhého). Zároveň nám všem workshop umožní být jen tak spolu s fain lidmi i když v On-line prostoru.

Po absolvování Workshopu by měl mít každý účastník:
porozumět osobnímu obdarování a talentům
porozumět na základě Bible Božím záměrům
porozumět osobnímu povolání a to jak to zapadá do potřeb místního společenství nebo církve.

K sebepoznání budeme používat nástroje: DISC dotazník, Chazon studium a některé lekce z MyLife workshopu
K ujasnění Božího záměru budeme používat Bibli a knihu: Proč jsme vůbec tady (Rick Warren)
Pro shrnutí osobních myšlenek a závěrů budeme používat “Workshop book”, která mimo osobních poznámek bude sloužit naplánování dalších kroků po workshopu jako například: naplánování osobních mílníků (checkpoints) v dalších týdnech, další možnosti podpory jako např: koučink (průvodcovství), souhrn inspiračních zdrojů a pod.

Časová náročnost:
3 večerní On-line setkání – 1,5 hodiny. V průběhu 1 měsíce minimálně 6 hodin osobního studia (záleží na intenzitě a množství materiálů, které se rozhodnete studovat). Termíny vyhlašujeme v závislosti na počtu zájemců. Pokud máte zájem o tento workshop vyplňte prosím přihlášku a následně budeme komunikovat o termínech.

Cena:
Cena Workshopu “Proč jsme vůbec tady?” je minimálně 50,- Kč a jeho maximální cena není limitována. Získané finanční prostředky slouží k pokrytí nákladů na On-line komunikaci a podporu CityChurch projektů.

Vedoucí workshopu:
Vedoucími Workshopu MyLife On-line jsou Milan a Zdenka Michalkovi. Milan a Zdenka jsou manželé, mají 4 děti z toho 2 už dospělé. Milan pracoval na mnoha managerských pozicích, a se Zdenkou jsou zakladately CityChurch.cz a reklamní agentury Ethics. Oba slouží dlouhodobě v církvi.
www.linkedin.com/in/milan-michalko-2a656b38
Kontakt: mmichalko@citychurch.cz

Workshop může absolvovat kdokoli, ale primárně je určen pro věřící.

Přihlášku můžete vyplnit zde:
http://forms.gle/MYxWkY2VSbvXMYVB6