Vše

Vyjádření k zákazu volného pohybu osob

By 21.4.2013 No Comments

Od pondělí 16.3.2020 je vládou vyhlášen zákaz volného pohybu osob. Jako CityChurch nejen toto nařízení respektujeme, ale taky aktivně podporujeme jako důležité preventivní opatření. Z toho důvodu jsou až do odvolání všechny společné setkávání zrušeny.

Duchovní pohled:

Šíření nemoci a tedy i šíření Coronaviru může být životu nebezpečné, nepříjemné. Modlíme za uzdravení, těch, kteří onemocněli i za členy jejich rodin. Modlíme se také za ty, kterým důsledky onemocnění přinášejí ekonomickou ztrátu.

Současně se ztotožňujeme s biblickým citátem: “Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.” (2. Timoteovi 1:7). Věřme, že Boží duch nám dává potřebnou sílu, abychom mohli kolem sebe šířit lásku a rozvahu. Povzbuzujeme každého, aby toto “ovoce Ducha” rozhojňoval ve svém okolí a pomáhal tím lidem zvládnout těžké období.

Milan Michalko