Kuky-kamVše

MyLife Workshop

By 15.7.2014 No Comments

Zveme Tě na MyLife workshop, který je tady pro ty, kteří procházejí
střední částí svého života a vnímají potřebu se zastavit, vyhodnotit co
všechno už prožili, čeho dosáhli a podívat se na dalších 10 let života
a nabrat správný směr.

CO JE MYLIFE WORKSHOP?
MyLife Workshop je kurz pro ty, kteří procházejí střední částí svého života a vnímají potřebu se zastavit, vyhodnotit co všechno už prožili, čeho dosáhli a podívat se na dalších 10 let života a nabrat správný směr.

JAK TO PROBÍHÁ?
MyLife workshop má pět setkání, které budou probíhat v říjnu 2019 v Klubu Atlantik v Ostravě. Všechny setkání jsou vedeny formou otázek a vyplňování „mapy života“, kterou má každý účastník k dispozici. Workshop je veden vedoucími, kteří jsou křesťané a v průběhu workshopu používají Bibli jako moudroslovnou literaturu, nicméně velká část účastníků workshopů obvykle inklinuje k ateismu. Pokud máte partnera, doporučujeme My Life workshop absolvovat v páru.

SPECIÁLNÍ HOSTÉ?
Na každém setkání MyLife je vždy speciální host. V minulosti to byli například: Mirka Georgievová (herečka), Mark Krupa (profesionální kouč) nebo David Říman (dobrodruh, cestovatel).

LEKTOŘI KURZU?
Milan a Zdenka Michalkovi (48 let). Milan a Zdenka jsou manželé, mají 4 děti z toho 2 už dospělé. Milan pracoval na mnoha managerských pozicích, je zakladatelem CityChurch.cz a majitelem reklamní agentury. Zdenka je pracovník s mládeží se zaměřením na poradenství. Společně jsou členy sdružení křesťanů Kudy-kam. Lukáš Hradil (44 let). Lukáš je ženatý a má jednoho syna. Celý život se pohybuje na kulturní scéně buď jako manager nebo hudebník. Lukáš pracuje jako produkční Colors of Ostrava a dalších festivalů, v TV Noe a zároveň je vedoucím projektu Mosty – umění a církev.

Co můžete očekávat:

Po absolvování workshopů by každý účastník měl lépe rozumět okolnostem, které prožil v minulosti a uvědomit si jak směřují jeho život do budoucna. Zároveň by každý účastník měl být schopen formulovat svou vizi, cestu na dalších 5-10 let.

Termíny a místo:

Další běh MyLife workshopů budoe probíhat v říjnu 2019. Více informací můžete získat na adrese: info@citychurch.cz

Cena za 5 setkání: 600,- Kč

Když jsem se přihlásila, myslela jsem si, že se nic nezmění. Mýlila jsem se. Pochopila jsem, že vše, co se, mi stalo, mělo svůj důvod a že ze všeho zlého vzešlo mnoho dobrého. Můj nynější život je vyrovnanější, odpustila jsem lidem, co mi ublížili a děkuji jim, že mi ukázali, jak nežít a čeho se vyvarovat.

ŠtěpánkaÚčastník MyLife workshopu

Jsem už v pokročilejším věku, ale to co mi pomohlo, byla práce s MyLife mapou života. Uvědomil jsem si, že mám skutečně za co být vděčný a do dalších let mi to přidává energii a optimismus. Jsem šťastnější.

MilanÚčastník MyLife workshopu