Jsme CityChurch

lidé z města, kteří v obyčejných dnech žijí
neobyčejným křesťanským životem

CityChurch propojuje evangelikální církve, sdružení, aktivity, které vzájemně spolupracují se záměrem pomáhat lidem a tím naplnit biblický odkaz Ježíše Krista. CityChurch navazuje na českou evangelickou tradici zbožnosti, jakou žili např. Jan Ámos Komenský nebo Jan Hus. CityChurch se ztotožňuje s Lausannským vyznáním víry a někteří členové jsou součástí státem registrované denominace (církve) Křesťanské sbory.
Členové správní rady CityChurch.cz jsou: Dr. Steve Leston (USA), Marian Lipovský (SL), Tomáš Michalko, Mykola Semenov (UA) a Daniel Skokan.

Přijď se podívat a seznámit s lidmi, kteří chtějí prožívat svou víru v běžných dnech 21. století, vzájemně se podporovat a pomáhat lidem kolem sebe.

Proč CityChurch?

Motivace proč dělat CityChurch je založená na biblickém příkladu, kdy Ježíš viděl spousty potřeb lidí a bylo mu líto, že tyto potřeby nejsou naplněny. Toto je pro nás inspirací a usilujeme o to, aby lidé, kteří s námi přijdou do kontaktu, mohli začít žít život v plnosti – tady na zemi, ale taky v životě po smrti. Biblické texty: Matouš 9:35, Jan 10:10.

Jak děláme CityChurch?

CityChurch pomáhá zakládat komunity, evangelikální církve v různých městských kulturách. Každá ze skupin na platformě CityChurch má specifickou oblast nebo skupinu ve které působí. Jsou to například rodiny s dětmi, mladí lidé, hraví lidé nebo umělecky založení lidé. Chceme všechno dělat tak, aby lidé mohli najít v církvích „svůj domov, rodinu“, která jim pomůže naplnit jejich potřeby a dodat smysl života. Přáli bychom si, abychom mohli založit 7 církví se 70 lidmi do 7 let.

Co děláme v CityChurch?

Děláme otevřené bohoslužby třeba v divadle, kině, kulturním centru hospodě nebo klubu, aby bylo pro lidi jednoduché přijít a být toho součástí. Organizujeme kroužky pro děti, letní kempy, provozujeme komunitní centrum nebo kavárnu. Jsme taky součástí městských akcí, festivalů, abychom byli lidem blíž. Přehlídkou těchto aktivit je právě tento web, který jste navštívili.

Zajímá vás to? Chcete být toho součástí?

Přijďte se podívat na některou z aktivit nebo napište na mmichalko@citychurch.cz.

Informace o darech:

Z darů, které příjmá CityChurch.cz je účtován poplatek 4%, který slouží pro pokrytí administrativních, provozních a rozvojových nákladů.

Výroční zprávy najdete zde: