Dejte svému životu směr

Vyrovnejte se s minulostí

Změňte mínusy v plusy

Najděte cíl, který stojí za to

CO JE MYLIFE WORKSHOP?
My Life workshop je interaktivní kurz pro ty, kteří procházejí střední částí života. V průběhu workshopů se prolínají prvky jako osobní přemýšlení nad důležitými tématy, mediální ukázky a prvky Learning community. Autorem kurzu je Dr. Dietrich Schindler (DE) a workshop je používán v 15 zemích Evropy a Asie. V ČR vedou tyto kurzy proškolení lektoři.

JAK TO PROBÍHÁ?
Workshop má pět setkání, která v On-line verzi workshopu trvají cca 1 hodinu. Všechny setkání jsou vedeny formou otázek a vyplňování „mapy života“, kterou má každý účastník k dispozici. Témata jednotlivých lekcí jsou:

Mince – Co utvářelo můj dosavadní život? Kniha – Chápat život jako knihu. Most – Co je cílem v mém životě? Náplast – Mínusy se mění v plusy. Hudba – Tóny v našem životě?

Workshop je veden vedoucími, kteří jsou křesťané a v průběhu workshopu používají Bibli jako moudroslovnou literaturu, nicméně obvykle je větší část účastníků workshopů spíše ateisticky smýšlejících nebo i jiných náboženství.

VEDOUCÍ?
Vedoucími workshopu jsou Milan a Zdenka Michalkovi (50 let). Milan a Zdenka jsou manželé, mají 4 děti z toho 2 už dospělé. Milan pracoval na mnoha managerských pozicích, je zakladatelem CityChurch.cz a majitelem reklamní agentury. Zdenka pracuje v církvi a zaměřuje se na poradenství.

www.linkedin.com/in/milan-michalko-2a656b38

Kontakt: mmichalko@citychurch.cz

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?
Po absolvování workshopů by každý účastník měl lépe rozumět okolnostem, které prožil v minulosti a uvědomit si jak směřují jeho život do budoucna. Zároveň by každý účastník měl být schopen formulovat svou vizi, cestu na dalších 5-10 let.

TERMÍNY?
MyLife workshop (5 lekcí) bude probíhat každý večer od 14. do 18.12.2020.
K technickému připojení stačí běžný Smartphone, tablet nebo počítač s kamerou. Po vyplnění přihlášky vám budou zaslány podrobnosti ohledně technického připojení.

CENA?
Cena workshopu on-line je: 300,- Kč.

Když jsem se přihlásila, myslela jsem si, že se nic nezmění. Mýlila jsem se. Pochopila jsem, že vše, co se, mi stalo, mělo svůj důvod a že ze všeho zlého vzešlo mnoho dobrého. Můj nynější život je vyrovnanější, odpustila jsem lidem, co mi ublížili a děkuji jim, že mi ukázali, jak nežít a čeho se vyvarovat.

ŠtěpánkaÚčastník MyLife workshopu

Jsem už v pokročilejším věku, ale to co mi pomohlo, byla práce s MyLife mapou života. Uvědomil jsem si, že mám skutečně za co být vděčný a do dalších let mi to přidává energii a optimismus. Jsem šťastnější.

MilanÚčastník MyLife workshopu