All Posts By

efraim

Studio G

Studio G – nové divadlo v centru Ostravy bude přinášet jak autorské inscenace, tak i inscenace klasických divadelních textů a pohádky. Od září 2020 budeme v divadle pořádat i bohoslužby, koncerty, přednášky, výstavy a aktivity spjaté s CityChurch Ostrava. Začínáme novým nastudováním hry Rogera Vitraca Viktor aneb Dítka u moci. Na naše jeviště se vrátí i inscenace Haló, Jácíčku a Plavat v jezeře. Další tituly, které uvidíte v sezóně 2020/21, brzy zveřejníme na tomto webu i na Facebooku.

http://www.studiog.cz/

Místo:

V historické budově na Chelčického ulici v centru Ostravy.

MyLife Workshop On-line

Absolvujte MyLife Workshop (Můj život workshop), který je tady pro ty, kdo procházejí střední částí svého života a vnímají potřebu se zastavit a vyhodnotit co prožili a čeho dosáhli. Zároveň je to čas na přemýšlení nad dalšími 10 lety života a nabrání správného směru.

CO JE MYLIFE WORKSHOP?
My Life workshop je interaktivní kurz pro ty, kteří procházejí střední částí života. V průběhu workshopů se prolínají prvky jako osobní přemýšlení nad důležitými tématy, mediální ukázky a prvky Learning community. Autorem kurzu je Dr. Dietrich Schindler (DE) a workshop je používán v 15 zemích Evropy a Asie. V ČR vedou tyto kurzy proškolení lektoři.

JAK TO PROBÍHÁ?
Workshop má pět setkání, která v On-line verzi workshopu trvají cca 1 hodinu. Všechny setkání jsou vedeny formou otázek a vyplňování „mapy života“, kterou má každý účastník k dispozici. Témata jednotlivých lekcí jsou:

Mince – Co utvářelo můj dosavadní život? Kniha – Chápat život jako knihu. Most – Co je cílem v mém životě? Náplast – Mínusy se mění v plusy. Hudba – Tóny v našem životě?

Workshop je veden vedoucími, kteří jsou křesťané a v průběhu workshopu používají Bibli jako moudroslovnou literaturu, nicméně obvykle je větší část účastníků workshopů spíše ateisticky smýšlejících nebo i jiných náboženství.

VEDOUCÍ?
Vedoucími workshopu jsou Milan a Zdenka Michalkovi (50 let). Milan a Zdenka jsou manželé, mají 4 děti z toho 2 už dospělé. Milan pracoval na mnoha managerských pozicích, je zakladatelem CityChurch.cz a majitelem reklamní agentury. Zdenka pracuje v církvi a zaměřuje se na poradenství.

www.linkedin.com/in/milan-michalko-2a656b38

Kontakt: mmichalko@citychurch.cz

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?
Po absolvování workshopů by každý účastník měl lépe rozumět okolnostem, které prožil v minulosti a uvědomit si jak směřují jeho život do budoucna. Zároveň by každý účastník měl být schopen formulovat svou vizi, cestu na dalších 5-10 let.

TERMÍNY?
MyLife workshop (5 lekcí) bude probíhat každý večer od 7. do 11.12.2020.
K technickému připojení stačí běžný Smartphone, tablet nebo počítač s kamerou. Po vyplnění přihlášky vám budou zaslány podrobnosti ohledně technického připojení.

CENA?
Cena workshopu on-line je: 300,- Kč.

Když jsem se přihlásila, myslela jsem si, že se nic nezmění. Mýlila jsem se. Pochopila jsem, že vše, co se, mi stalo, mělo svůj důvod a že ze všeho zlého vzešlo mnoho dobrého. Můj nynější život je vyrovnanější, odpustila jsem lidem, co mi ublížili a děkuji jim, že mi ukázali, jak nežít a čeho se vyvarovat.

ŠtěpánkaÚčastník MyLife workshopu

Jsem už v pokročilejším věku, ale to co mi pomohlo, byla práce s MyLife mapou života. Uvědomil jsem si, že mám skutečně za co být vděčný a do dalších let mi to přidává energii a optimismus. Jsem šťastnější.

MilanÚčastník MyLife workshopu

Proč jsme vůbec tady? Workshop On-line

Potřebujete si ujasnit nebo obnovit odpověď na otázku “Proč jsem vůbec tady?” Pokud ano pak Vás zveme na On-line Workshop, který je tady právě pro ty, kdo si potřebují ujasnit směr a konkrétní kroky pro další měsíce a roky života. Workshop se bude skládat z osobního studia a tří společných On-line setkání, které budou mít charakter “learning community” (učíme se a inspirujeme jeden druhého). Zároveň nám všem workshop umožní být jen tak spolu s fain lidmi i když v On-line prostoru.

Po absolvování Workshopu by měl mít každý účastník:
porozumět osobnímu obdarování a talentům
porozumět na základě Bible Božím záměrům
porozumět osobnímu povolání a to jak to zapadá do potřeb místního společenství nebo církve.

K sebepoznání budeme používat nástroje: DISC dotazník, Chazon studium a některé lekce z MyLife workshopu
K ujasnění Božího záměru budeme používat Bibli a knihu: Proč jsme vůbec tady (Rick Warren)
Pro shrnutí osobních myšlenek a závěrů budeme používat “Workshop book”, která mimo osobních poznámek bude sloužit naplánování dalších kroků po workshopu jako například: naplánování osobních mílníků (checkpoints) v dalších týdnech, další možnosti podpory jako např: koučink (průvodcovství), souhrn inspiračních zdrojů a pod.

Časová náročnost:
3 večerní On-line setkání – 1,5 hodiny. V průběhu 1 měsíce minimálně 6 hodin osobního studia (záleží na intenzitě a množství materiálů, které se rozhodnete studovat). Termíny vyhlašujeme v závislosti na počtu zájemců. Pokud máte zájem o tento workshop vyplňte prosím přihlášku a následně budeme komunikovat o termínech.

Cena:
Cena Workshopu “Proč jsme vůbec tady?” je minimálně 50,- Kč a jeho maximální cena není limitována. Získané finanční prostředky slouží k pokrytí nákladů na On-line komunikaci a podporu CityChurch projektů.

Vedoucí workshopu:
Vedoucími Workshopu MyLife On-line jsou Milan a Zdenka Michalkovi. Milan a Zdenka jsou manželé, mají 4 děti z toho 2 už dospělé. Milan pracoval na mnoha managerských pozicích, a se Zdenkou jsou zakladately CityChurch.cz a reklamní agentury Ethics. Oba slouží dlouhodobě v církvi.
www.linkedin.com/in/milan-michalko-2a656b38
Kontakt: mmichalko@citychurch.cz

Workshop může absolvovat kdokoli, ale primárně je určen pro věřící.

Přihlášku můžete vyplnit zde:
http://forms.gle/MYxWkY2VSbvXMYVB6